Quan hệ thế nào được coi là 'người thân thích' của quan chức?

Những người rất gần gũi nhưng không có quan hệ về trực hệ, có được coi là người thân không?

Khái niệm người thân và người thân của quan chức được pháp luật quy định thế nào? 

Bùi Minh Đức

Luật sư trả lời

Hà Nguyên
|