Bão Tembin giảm cấp

Giảm một cấp so với lúc quét qua đảo Trường Sa, Huyền Trân tối qua, bão Tembin có xu hướng đi chệch xuống phía Nam. Hướng đi của bão Tembin theo trung tâm khí tượng thủy...

Xem thêm