Tàu khách Đồng Đăng – Hà Nội kín chỗ

Trên các trang đặt vé tàu trực tuyến của Đường sắt Việt Nam, vé tàu chặng Hà Nội Đồng Đăng và ngược lại đều ở trạng thái đã được mua hết từ ngày 24/2 tới hết 2/3.

Tàu khách đường sắt Hà Nội Đồng Đăng mới được vận hành lại từ tháng 9/2018 do trước đó vắng khách.