'Thiên thần chuyển giới' Thái Lan sang Việt Nam


Yoshi Rinrada Thurapan chia sẻ hành trình chuyển giới, cách chăm sóc sắc đẹp tại sự kiện ở TP HCM.