Tiểu Vy nỗ lực thể hiện tại các vòng thi phụ Miss World


Đại diện Việt Nam trải qua các phần thi “Tài năng”, “Thử thách đối đầu”… và tham gia hầu hết hoạt động trong 10 ngày đầu ở Trung Quốc.

bsp;

Tiểu Vy ghi dấu ấn tại các vòng thi phụ Miss World

Minh Anh