Tổng liên đoàn lao động kiến nghị dừng cách tính lương hưu nữ giới

Do cách tính lương hưu của lao động nữ thay đổi dẫn đến nhiều người nghỉ hưu năm 2018 sẽ hưởng lương thấp hơn so với người nghỉ năm 2017.

Ngày 3/11, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Bùi Văn Cường có văn bản kiến nghị Quốc hội xem xét, sửa đổi cách tính lương hưu đối với lao động nữ, áp dụng theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014. 

Tổng liên đoàn lao động cho biết, thời gian qua, tổ chức công đoàn tiếp nhận nhiều ý kiến của đoàn viên và người lao động, phản ánh sự bất hợp lý của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về quy định mức lương hưu hàng tháng đối với lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018.

Cơ quan này đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội xem xét, trong kỳ họp này có nghị quyết tạm dừng thực hiện khoản 2, điều 56 và khoản 2 điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội. 

Cách tính lương theo Luật bảo hiểm từ năm 2018 gây thiệt thòi hơn cho lao động nữ so với hiện hành. Ảnh minh họa: Xuân Hoa
Cách tính lương theo Luật bảo hiểm từ năm 2018 gây thiệt thòi hơn cho lao động nữ so với hiện hành. Ảnh minh họa: Xuân Hoa

Tổng Liên đoàn đề nghị vẫn áp dụng cách tính lương hưu đối với lao động nữ từ 1/1/2018 như hiện tại và giao Chính phủ nghiên cứu, sửa đổi theo hướng có lộ trình điều chỉnh cách tính lương hưu cho lao động nữ, đảm bảo cân bằng quyền lợi của lao động nam và nữ trong thụ hưởng chính sách. 

Theo Tổng liên đoàn, quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về mức lương hưu hàng tháng của lao động nữ đã tạo ra tình trạng sốc do thay đổi chính sách và chưa đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới, gây phản ứng tiêu cực và tâm lý bất an cho người lao động, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới cũng như chính sách an sinh xã hội của đất nước.

Theo quy định hiện hành, người lao động đóng bảo hiểm xã hội 15 năm được hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Sau khi đạt tỷ lệ này, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, lao động nữ được tính thêm 3%, nam là 2%.

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2018 theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội thì cả nam và nữ sẽ cào bằng, được tính thêm 2%. Và với cách này, lao động nữ sẽ phải đóng đủ 30 năm bảo hiểm xã hội mới được hưởng lương hưu tối đa 75%, thay vì chỉ cần 25 năm như trước.

Do quy định cách tính lương hưu của lao động nữ thay đổi trong năm 2018 dẫn đến nhiều người nghỉ hưu năm 2018 sẽ hưởng lương hưu thấp hơn hẳn so với người nghỉ hưu năm 2017, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của lao động.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến năm 2018 có khoảng 50.000 lao động nữ nghỉ hưu, trong đó trên 21.000 người có thời gian đóng bảo hiểm dưới 30 năm (chiếm 43%) được hưởng lương hưu thấp hơn so với những người nghỉ hưu năm 2017 từ 4% đến 10%.