Tổng thầu đề nghị lùi tiến độ đường sắt Cát Linh – Hà Đông đến cuối năm 2018

Bộ Giao thông Vận tải đang rà soát lại các mốc tiến độ dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông do Tổng thầu Trung Quốc đề xuất.   

Ngày 10/12, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, Tổng thầu Trung Quốc của dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông vừa đề xuất dời chạy thử kỹ thuật đến đầu tháng 9/2018; vận hành, khai thác thương mại vào tháng 11/2018.   

“Đây là mốc thời gian chưa chính thức, mới là dự kiến của Tổng thầu Trung Quốc. Bộ Giao thông đang giao Ban quản lý dự án đường sắt rà soát lại tiến độ, sau đó sẽ báo cáo Thủ tướng trong tháng 1/2018”, Thứ trưởng Đông thông tin.  

Nếu theo tiến độ nêu trên, dự án sẽ chậm khoảng 11 tháng so với kế hoạch gần đây được Tổng thầu đưa ra là chạy thử kỹ thuật vào tháng 10 và khai thác thương mại vào giữa năm 2018.

Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông được trưng bày cho người dân tham quan. Ảnh: Xuân Hoa. 
Đoàn tàu Cát Linh – Hà Đông được trưng bày cho người dân tham quan. Ảnh: Xuân Hoa. 

Nguyên nhân chậm tiến độ vẫn do việc giải ngân khoản vay ưu đãi 250 triệu USD liên tục gặp vướng mắc. 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, hiện vướng mắc trong việc giải ngân phía Việt Nam đã được giải quyết, chỉ chờ các thủ tục phía Trung Quốc cho khoản vay. 

Đến nay dự án hoàn thành 95% khối lượng xây lắp, các thiết bị được chuyển về Việt Nam đạt 60%, công tác lắp đặt hoàn thành 40%. Trong những tháng tới, các nhà thầu sẽ lắp đặt hệ thống thông tin tín hiệu, điện tử, hoàn thiện xây lắp các nhà ga.

Trao đổi với báo chí hồi tháng 10, ông Đường Hồng, Giám đốc điều hành dự án, Tổng thầu Trung Quốc, nói nếu dự án không gặp trở ngại thì đến 1/4/2018 sẽ vận hành thử tàu chính thức trên toàn tuyến; khai thác thương mại sau đó sáu tháng tùy theo kết quả vận hành.

Tuy nhiên, do khó khăn về giải ngân vốn nên dự án không đạt được tiến độ đã đề ra. Tổng thầu đang nợ các nhà thầu Việt Nam hơn 600 tỷ đồng. Để đạt được tiến độ hiện nay, Tổng thầu Trung Quốc đã ứng vốn lưu động hơn 65 triệu USD để trả cho các nhà thầu.

“Chúng tôi bỏ vốn lưu động ra cũng chỉ giải quyết trước mắt”, ông Đường Hồng nói và cho hay, Tổng thầu đã báo cáo Đại sứ quán Trung Quốc để đôn đốc việc giải ngân và làm việc với Bộ Giao thông, các bên liên quan để cùng vào cuộc, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. 

Tàu Cát Linh – Hà Đông chạy thử lần đầu tiên

Chạy thử tàu công trình trên tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông.  

Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông có tổng mức đầu tư 552,86 triệu USD vào năm 2008. Trong đó, vốn vay Trung Quốc là 419 triệu USD, vốn đối ứng Việt Nam là 133,86 triệu USD.

Đến năm 2016, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư là 868,04 triệu USD (tăng 315,18 triệu USD). Trong đó, phần vốn vay Trung Quốc là 669,62 triệu USD, vốn đối ứng Việt Nam là 198,42 triệu USD.