Trang phục truyền thống của các nước chủ nhà APEC

Các lãnh đạo dự APEC trở nên gần gũi hơn khi diện trang phục truyền thống của các quốc gia chủ nhà.