Trung tâm báo chí gần 180 tỷ phục vụ APEC ở Đà Nẵng

Trung tâm báo chí quốc tế khai trương dịp APEC tại Đà Nẵng với nhiều tiện nghi hiện đại, từ nơi làm việc đến nhà hàng ăn uống cho 3.000 nhà báo.

Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ APEC ở Đà Nẵng

 Nguyễn Đông