Trường học ở TP HCM sẽ có bộ quy tắc ứng xử

Nhằm xây dựng môi trường văn hóa học đường, các trường sẽ xây dựng bộ quy tắc ứng xử, trong đó đề cao tính nhân văn và dân chủ.

Ngày 24/11, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM yêu cầu các trường xây dựng và tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa phù hợp với các bậc học, tinh thần chung là giữ gìn truyền thống “tôn sư trọng đạo”, nâng cao trình độ, phẩm chất nghề nghiệp nhân sự trong ngành.

Học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: Mạnh Tùng.
Học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: Mạnh Tùng.

Quy tắc ứng xử trong trường học được hiểu là những chuẩn mực, giá trị và hành vi ứng xử văn hóa trong giao tiếp, sinh hoạt, làm việc, học tập.

Bộ quy tắc này sẽ điều chỉnh cách ứng xử của cán bộ, giáo viên, học sinh; tạo môi trường làm việc, học tập thân thiện, trách nhiệm, cởi mở, trung thực, văn minh.

Sở yêu cầu, các quy tắc này phải hợp với chuẩn mực đạo đức đã được xã hội thừa nhận và các quy định của pháp luật, có tính khả thi và đảm bảo tính dân chủ, nhân văn.

Động thái trên nhằm thực hiện yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.