Tư thế phòng thủ cứu bạn trong nhiều tình huống

Đứng khoanh tay khi có kẻ đáng ngờ tiếp cận tạo ra nhiều cơ hội cho bạn, cả tự vệ lẫn tấn công. 

>>Đánh trả vào chỗ nào đầu tiên để thoát nạn trong gang tấc?

Linh Trương – Code Red Defense


|