Tương quan sức mạnh tàu sân bay nội địa Trung Quốc và Mỹ

Type-001A là tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự đóng, nhưng có lượng giãn nước và công nghệ kém hơn các tàu sân bay đang trong biên chế Mỹ.