Tuyết rơi ở đỉnh Fansipan

Sáng nay, du khách leo đỉnh Fansipan bất ngờ chứng kiến những bông tuyết rơi trong vài phút.