Uốn tóc xoăn lọn chỉ trong năm phút giống Jessica Alba

Diễn viên “Thiên thần bóng tối” hướng dẫn các bước để tạo kiểu tóc sóng tự nhiên, đơn giản và nhanh chóng.

 Video: InStyle

Minh Anh|