Vali sách và bài tập – hành trang ăn Tết của học sinh Trung Quốc

Hành trang ăn Tết của một nam sinh lớp 9 Trung Quốc là vali sách giáo khoa kèm bài tập về nhà.

bsp;

Vali sách và bài tập về nhà – hành trang ăn Tết của học sinh Trung Quốc

 Hồng Hạnh

(Theo Pear)