Vừa ký hợp đồng lao động dài hạn có được hoãn gọi nhập ngũ?

Sau thời gian phấn đấu khẳng định năng lực, tôi được ký hợp đồng lao động dài hạn song lại có giấy gọi nhập ngũ. (Nguyễn Hoàng)

Tôi phải là sao trong khi là lao động chính trong nhà. Tôi là con một, ba bị bệnh đau khớp và đang thất nghiệp, mẹ bị tiểu đường chỉ ở nhà nội trợ.

Nay tôi muốn làm thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự thì có được không? Hồ sơ thủ tục như thế nào?

Luật sư trả lời