Xe chống khủng bố của cảnh sát đặc nhiệm bảo vệ APEC

Đoàn xe đặc chủng với những khả năng chống khủng bố, bạo loạn đã được huy động để bảo vệ APEC 2017.